Genel Koordinatörün Mesajı2023-08-15T15:43:56+03:00

Tuzla İhtisas OSGB olarak duruşumuz

Dünyada her yıl 2.200.000 den fazla insan İş kazaları ve Meslek Hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Gene her yıl yaklaşık 450.000.000 kişi İş kazlarından ve Meslek Hastalıklarından olumsuz yönde etkilenmektedirler.

İş kazaları ve meslek hastalıklarında ölenlerin ülkelere göre dağılımına baktığımızda, kişi başına düşen milli gelir, eğitim, kültür, bilim, teknoloji ve demokrasideki gelişmişlik seviyesi yükseldikçe, bu oranın düştüğünü görüyoruz.

Örneğin dünya toplamında her yıl 2,2 milyondan fazla insan iş kazalarından ve meslek hastalıklarından yaşamını yitirirken, AB ülkelerinin tamamında bu sayı yılda 5.500 civarında kalıyor. AB ülkelerinin dünya ekonomi pastasındaki payının büyüklüğüne baktığımızda bu sayının oldukça küçük kaldığını görüyoruz.

Ülkemizi dünyadaki yeriyle incelediğimizde İLO verilerine göre; Hindistan’dan sonra en yüksek ölümlü iş kazası oranına sahip olduğumuz ortaya çıkıyor. Bu durum aslında bizim gelişmişlik seviyemize uymamaktadır.

İSG uygulamaları Devlet-İşveren-Çalışan üçgeninin oluşturulması üzerine kurulmuştur. Bunlardan birisinin görevini yapmaması sistemin çökmesine neden olur.

İyi bir İSG yönetimi, bu üç kesimi de kazançlı kılmaktadır.

İyi bir İSG uygulamasında kaybeden kimse olmayacak, herkes kazanacaktır.

Peki, OSGB olarak biz bu oluşumun neresindeyiz?

Biz bu üçgenin bir arada olmasını ve boşluklarının doldurulmasını sağlıyoruz.

Devletten aldığımız yetki ile yasa ve yönetmeliklere göre iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vererek devletin yükünü azaltıyoruz.

Kazaların ve meslek hastalıklarının ortadan kaldırılması çalışmalarını yaparak işverenin hem ekonomik açıdan hem de ticari saygınlık açısından karlı olmasını sağlıyoruz.

Çalışanların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlayarak huzurlu olmalarına katkı sunuyoruz.

Tuzla ihtisas OSGB olarak, çalıştığımız firmalara görevlendirdiğimiz çalışma arkadaşlarımıza; sadece yetki belgelerinin yeterliliğine dayalı bir görevlendirme yapmıyoruz. Çünkü işi belge değil, insan yaptığı için, o işe uygun bir lisans eğitimi almış deneyimli arkadaşlarımızı görevlendirerek, bu konudaki iddiamızı daha ileri bir seviyeye taşıyoruz.

Biz işimizi tıpkı bir anti virüs programı gibi yapıyoruz.

Nasıl ki anti virüs programı bilgilerinizi ve bilgisayar sisteminizi virüslerden temizliyor ve güvenli hale getiriyorsa, bizde işyerinizi iş kazalarından ve meslek hasatlıklarından koruyarak, sağlıklı ve güvenli bir ortama dönüşmesine yardımcı oluyoruz.

Felsefemiz ve çalışma yöntemimiz gereği; kaliteli çalışma arkadaşlarımızla kaliteli iş yapıyoruz. Bu hizmetlerimiz karşılığında abartılı olmayan,  normal bir ücretlendirme yapıyoruz.

Amacımız çok fazla şirketle çalışıp çok fazla kazanmak değil. Önceliğimiz ticari saygınlığımız ve işimize olan saygımızdır.

Serbest piyasa koşullarında rekabet kaçınılmazdır. Bunun bilincindeyiz. Biz bu rekabeti; ucuz ve kalitesiz iş yapma alanının dışında tutarak, çözüm ortaklığımızın kalitesinin yükseltilmesi alanında, rakiplerimizle kıyasıya yarışmak olarak algılıyoruz.

2015 yılında da özellikle çok tehlikeli işlere yönelik çalışmalarımızı yeni bir atılımla sürdürüyoruz.

Hedef sıfır hata, sıfır kaza.

Saygılarımızla.

 

[email protected]

Tel: 0216 447 01 57

Fax: 0216 446 97 39