İlkyardım Eğitimi2023-08-15T15:43:56+03:00

İLKYARDIM EĞİTİMİ

İşverenler, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. İş Güvenliği Hizmetleri çerçevesinde çalışanların temel İSG eğitimlerini deneyimli uzman ve hekimler ile gerçekleştirmekteyiz .

Bu eğitimler düzenli aralıklarla tekrarlanır. Yeni yönetmeliğe göre tehlike sınıflarına dayanarak eğitim saatleri ve sıklıkları da değişmektedir.

Eğitimler işletmelerde sağlıklı ve güvenli ortamlar yaratmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde çalışanlar yasal hak ve sorumlulukları konusunda , karşılaşabilecekleri mesleki riskler ve bu riskler için alınması gerekli tedbirler konusunda bilinçlendirilirler .