İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreci2023-08-15T15:43:56+03:00

İş güvenliği uzmanı çalışma süresi

İş Güvenliği Uzmanını Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?
İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

ış güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan ış Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

  • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

Diğer işyerlerinde,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.
iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.Şirketimin Tehlike Sınıfını Nasıl Öğrenirim?

şirketlerin tehlike sınıfları 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan ış Sağlığı ve Güvenliğine ılişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği'ne göre belirlenir.

şirketinizin tehlike sınıfını öğrenmek için ış Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Tehlike Sınıfları Listesi'ne bakabilirsiniz.