Periyodik Ölçüm ve Kontrol2023-08-15T15:43:56+03:00

PERİYODİK ÖLÇÜM VE KONTROL

1- Kaldırma araçları periyodik ölçümleri

2- Elektrik ve topraklama ölçümleri

3- Paratonerin kontrolü

4- Basınçlı Kap periyodik kontrolü

5- Makine ve ekipman periyodik kontrolleri

SAĞLIK TARAMA VE SAĞLIK RAPORU HİZMETLERİMİZ:

A-sağlık taramaları
1.  Radyolojik Analizler:
•    Akciğer grafisi
•    Diğer gereken grafiler
2.  Fizyolojik Analizler:
•    Solunum Fonksiyon testi,
•    Odyometrik tetkik,
3.  Biyolojik analizler:
•    Tüm biyokimya
•    Serolojik testleri
4.  Toksikolojik analizler (Hipp.asit, fenol vs. yapabildiğimiz tüm testler)
5.    Psikolojik testler
6.    Göz ölçümleri:
•    Renkli görme,
•    Görme keskinliği ve
•    Göz tansiyonu (tonometre)
B-Koruyucu aşılama
Yukarıda belirtilen sağlıkla ilgili hizmetler, yerinde veya mobil olarak Özel Tuzla GİSBİR Hastanesince verilmektedir.