Risk Analizi2023-08-15T15:43:56+03:00

RİSK ANALİZİ

İşverenler, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için Risk Değerlendirmesi yapmak durumundadır. İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde yapılan Risk Değerlendirmesi İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimi işbirliğinde hazırlanır.

Hazırlanan raporlar her firmanın risklerine özel yapılır . İşletmelerin tüm riskleri görsel anlamda belirlenir ve Risk Analiz raporları fotoğraflı halde firmaların değerlendirmesine sunulur.