Yangın Eğitimi2023-08-15T15:43:56+03:00

YANGIN EĞİTİMİ

YANGIN EĞİTİMİ DAYANAĞI
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA
YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi    : 27/11/2007 No : 2007/12937
Dayandığı Kanunun Tarihi        : 9/6/1958 No : 7126  14/2/1985 No : 3152
13/12/1983 180 sayılı KHK
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi     : 19/12/2007 No : 26735
Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5 Cilt : 47
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

EĞİTİM KAPSAMI

* Temel yanma ve yangın
* Yanma çeşitleri
* Yangın üçgeni
* Yangın sınıfları
* Yangının ısı transferi ile yayılımı
* Yangın oluşum safhaları
* Yangının nedenleri
* Havalandırma
* Yangın önleyici tedbirler
* Yangın öncesinde dikkat edilmesi gereken önlemler
* Yangın söndürme usulleri
* Taşınabilir söndürme tüpleri
* Yangın Güvenlik Önlemleri
* Kurtarma ve Taşıma Usulleri
* Eğitim Sonu Sınav-Tatbikat